Reklama
 
Reklama
Reklama

Cestování prostorem bratrů Panzanni

Je to poněkud zapomenutý příběh Alfréda a Paula Panzanni. Bratrů z italského městečka Ruvo di Puglia v provincii Bari. Došlo k němu na počátku minulého století, přesněji v letech 1901 až 1904. Byl zdokumentován, vysvětlen do dnešního dne však nikoli.

Cestování prostorem bratrů Panzanni (obrázek)

19. 6. 2017 –  Byla to doba, která přála spiritismu a okultním vědám. Seance byly módou, patřily jaksi k dobrému tónu a probíhaly také v domě Panzanni. Alfrédovi tehdy bylo sedm. Dospělí si ho nevšímali, dokonce ani netušili, že je „navazování kontaktů se záhrobím“ přítomen. No, jak se to vezme. Byl u toho i nebyl. Pokaždé totiž záhy usnul. Jenže. Najednou a k ohromnému překvapení přítomných se z něj stalo médium. Mluvil zásadně dospělým hlasem, v několika případech i několika cizími jazyky. Účastníci seancí z něj byli u vytržení. Ne už tak rodiče. Kluk potřeboval vzdělání a, i když peněz nebylo právě hodně, poslala rodina chlapce do prestižní církevní internátní školy.

Ve skrytu duše doufala, že se v takovém prostředí jeho nevšední vlastnosti rozvíjet nebudou a dá-li Bůh snad se ani neprojeví. Ale ouha! I tam Alfréd vynikal neobyčejným nadáním. Stačilo, aby se ho jen v myšlenkách kdokoliv na něco zeptal a on otázku dokázal obratem zodpovědět písemně na papíře. Ve škole vydržel ale jen tři roky. V deseti ho poslali domů. Zčásti o to chlapec sám stál, zčásti se jeho rodičům nedostávalo peněz.

Doma anomální chování malého Alfréda pokračovalo. Dokonce gradovalo nevšedním směrem. A co víc, připojil se k němu i jeho mladší bratr Paul, kterému bylo osm.

Náhlá teleportace

Stalo se to jednoho slunečného dne, přesně v devět dopoledne, na ústředním náměstí městečka. Svědků byly desítky. Kluci doprovázeli rodiče, když se tu náhle, v přímém slova smyslu, rozplynuli ve vzduchu! Asi půl hodiny na to si mniši kapucínského řádu v Molfettě, městě pětadvacet kilometrů vzdáleném od Ruvo di Puglia, všimli pod zdmi kláštera dvojice plačících chlapců. Byli to Alfréd s Paulem, oba vyděšeni z toho, kde a jak se tak znenadání ocitli.

Tohle okamžité cestování prostorem se opakovalo v dalších měsících. Dělo se tak proti vůli obou chlapců, přicházelo to znenadání a kluci se takto zjevovali v mnoha místech provincie Bari. Lze tvrdit, že úřady už o tom věděly, a dokonce vydaly příkaz, aby malí cestovatelé byli vždy neprodleně dopraveni k rodičům! To už bylo moc. Lidé se začali na rodinu Panzanni dívat podezíravě, nechyběli tací, co se při setkání s nimi křižovali.

Těžce to nesli všichni, zejména pak ale matka chlapců. To jejich neustálé mizení a trápení, kde její syny někdo zase najde, bylo k nevydržení. Obracela se k různým autoritám. Světským i církevním. Hledala pomoc.

Jednou v doprovodu obou kluků navštívila i starostu města, tehdy jistého Giuliana Barardiho. Zoufalá žena starostu prosila, aby ji pomohl s návratem Alfréda do církevní školy a jeho pobyt tam zabezpečilo město i finančně. Byla přesvědčena, že to jediné snad pomůže. Zatímco dospělí problém projednávali, kluci, kteří seděli způsobně na židlích, se před očima zmateného Barardino znenadání rozplynuli ve vzduchu a byli pryč. Starostou to zcela otřáslo.

Ještě téhož dne odpoledne dopravil na povoze oba kluky domů sedlák z nedaleké vesničky. Prý se mu zjevili přímo na poli. To byla poslední kapka. Stále ještě šokovaný starosta Barardi rozhodl a hned nazítří rodiče sbalili Alfrédovi potřebné věci a odvezli ho do internátní školy. Studia platila městská pokladna.

* * *

Mladší Paul se bez staršího bratra zase stal obyčejným klukem a Alfréd? Zdroje praví, že časem svoje zázračné schopnosti ztratil! No a dodnes se mezi psychiatry vedou čas od času spory o možných vedlejších účincích hypnózy či spiritismu. Kdo ví, jak to celé je?

Článek pro vás připravila astroložka Vendula.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Svatojánská noc Svatojánská noc

Svatojánská noc je svátek, který se slaví v předvečer 24. června, což je svátek proroka ctnosti a...

Celý článek »