Reklama
 
Reklama
Reklama

Den matek – oslava daru života

Druhá květnová neděle je tradičně dnem matek. Můžeme ji vystopovat jako Mothering Sunday už v Anglii 16. století. Ale kultovní a mystické kořeny svátku jsou mnohem starší, staré jako lidstvo samo.

Den matek – oslava daru života (obrázek)

8. 5. 2019 –  Uctívání bohyně matky

Měla různá jména, ale byla to v podstatě stále stejná bohyně. Matka všeho živého ztotožňovaná se Zemí, která vše rodí a opět pohlcuje. Řekové jí říkali Gaia, vyznavači véd Durga, Inkové Pačamama, Aztékové Coatlicue (Koatlikve), Sumerové Ištar, Egypťané Eset, Keltové Danu, Slované Živa. Takovýchto jmen bychom mohli nahledat mnoho. Bohyně plodnosti, která život dává i pohlcuje, měla vždy dvě tváře. Jejím darem bylo plodit, byla dokonce i matkou ostatních bohů, ale také život brát, nebo například působit zemětřesení, což má svou logiku, protože země se rozevře a pohltí vše živé. Od nejstarších dob, kdy můžeme najít stopy jejího uctívání, prošla velkým vývojem ve všech civilizacích. Jejími atributy byly často absurdně velké prsy a břicho na znamení daru vyživovat své děti a také rodit. Jistě si vybavíte známou Věstonickou Venuši, takových sošek je však ve všech kulturách mnoho. Dar mateřství byl právem považován za něco božského a nepochopitelného. Když se zamyslíme nad tím, že v lůně ženy vznikne z aktu lásky nový člověk, i dnes pocítíme sílu tajemství.

Novodobá historie Dne matek


V Anglii 16. století se slavil v období církevních Velikonoc, což je doba po velikonočních svátcích zvaná Lent, svátek Mothering Sunday. Už tehdy požíval svátek velkého respektu, děti v tuto neděli konaly všechnu práci a matky měly volno. Dospělí, kteří bydleli daleko od svých matek, dostávali od pánů volno, aby mohli jet na mši do svého rodiště a jít na bohoslužbu spolu s matkami.

V USA navrhla oslavy Dne matek v roce 1872 Julia Ward Howeová na počest mateřství a míru, protože matky nechtějí, aby jejich děti musely chodit bojovat do válek. V tomto smyslu má mateřství a pacifismus přímou souvislost. Poté se angažovala na konci 19. století Anna Jarvisová z Philadelphie. Její dcera pak na její úsilí navázala a poprvé uspořádala bohoslužbu metodistické církve na počest své matky, ale také všech matek světa. V roce 1907 započala kampaň na ustanovení Dne matek, jako státního svátku, její úsilí došlo cíle roku 1914. Poprvé v novodobé historii byla druhá květnová neděle ustavena státním svátkem. Občané USA nosili v klopě na počest matek květinu - bílou, kdo už na matku jen vzpomínal, rudou, kdo svou maminku stále měl.

Den matek v Československu

Novou republiku navštěvovalo mnoho Američanů a svátek zde jejich prostřednictvím získal velkou popularitu. Občanské spolky jako Sokol, Orel, Červený kříž, katolické i ženské spolky se o vznik svátku u nás velmi zasazovaly. Velký podíl na tom měl i T. G. Masaryk, který na svou vlastní matku vzpomínal velmi krásně: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..." Jeho štafetu se zápalem převzala jeho dcera Alice Masaryková. Roku 1923 se poprvé slavil Den matek v Čechách. O rok později už následovalo velké shromáždění občanů ve Stromovce, kam si vyšly celé rodiny, užívaly všemožných atrakcí a radovaly se z krásné atmosféry.

Den matek je nádherným svátkem, který má hluboký smysl. Je poděkováním všem maminkám, jejichž péče o děti nekončí zázračným aktem porodu, ale pokračuje celý život. Za komunismu Den matek jako americký výmysl upadl do zapomnění a převálcoval jej propagandou prosazovaný Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se tradice Dne matek do naší země vrátila a jistě má hluboký smysl dát najevo svou lásku a poděkování ženě, která nás přivedla na svět, ale také ocenit láskyplné vztahy v rodině.

Článek pro vás připravila numeroložka Eliška.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Psychospirituální krize – brána k zasvěcení Psychospirituální krize – brána k zasvěcení

Když se člověku náhle otevřou brány k vnímání neviditelných energii, není vždy snadné to zpracovat! Ale...

Celý článek »