Reklama
 
Reklama
Reklama

Dívka ve stromě

Sháněli muzikanti javorové dřevo na housle. „Pohleďte, tam je krásný javor!“ zvolal jeden. „A já mám sekeru!“ zaradoval se druhý. „Ty budou hrát samy!“ pokývl třetí. Jakmile se sekera zakousla do těla stromu, zasténal jako člověk. Mysleli, že je to vítr, a tak ťali podruhé. Z rány vyprýštila krev. Přesto ťali potřetí. „Však já nejsem dřevo, já jsem krev a tělo,“ řekl jim strom.

Dívka ve stromě (obrázek)

4. 1. 2017 –  Spojení lidské duše se stromem

Jistě jste poznali děj lidové písně „Vandrovali hudci.“ Dívka se zapovídala s milým, když šla pro vodu. Maminka ji za to proklela, ať zdřevění v javor, a dcera se už domů nevrátila. Hudci pak šli matce hrát ke dveřím o její dceři a matka v slzách přiznala: „Přenešťastná máti, co klne své děti.“

U Nového Bydžova se vypráví pověst, jak si žena oblíbila vrbu a sdělovala jí všechny své strasti, až se její duše spojila se stromem. Muž pak vrbu pokácel a žena zemřela.
Může duch člověka sídlit ve stromě? Naši předkové a různé světové kultury tomu rozhodně věřily. Když se narodilo dítě, byla v Čechách tradice nalít ke kořenům stromu vodu z první dětské koupele ihned po narození. Nebo otec rodiny přímo vysadil malý stromek v den narození miminka a člověk a strom pak rostli spolu. Poté už byli navždy spojeni. Strom se stal lidským důvěrníkem, rádcem a dárcem síly. Opravdu se pak stávalo, že když prosperoval člověk, dařilo se i stromu, a naopak, pokud byl člověk nemocen, strom začal schnout.

Duše mrtvého

Byl i jiný způsob, jak se duch člověka mohl propojit se stromem. Pokud rodině umřel milovaný člověk, často zasadili členové rodiny strom na jeho počest. Vzorně se pak o něj starali, zalévali a povídali s ním jako kdysi s oním člověkem. Říkalo se, že svou láskou přivolali ducha tohoto člověka, který se usídlil ve stromě, aby mohl pobývat se svou rodinou. Duch mrtvého mohl odejít jen tehdy, až strom padl nebo byl poražen. Byla ještě další možnost, jak se mrtvý mohl osvobodit ze stromu, a to pokud zemřel v rodině někdo další. Pak jedna duše podpořila druhou a společně odešly tam, kam mají odejít.

Božstva a duše stromů


Staří Keltové a Slované také věřili, že ve stromech sídlí božstva. Podle nich strom dosahoval svými kořeny až do podsvětí a svými větvemi se dotýkal nebe. Měl tedy možnost spojovat Zemi a nebe, sféru bytí se sférami vyššími. Podle dnešních nejnovějších výzkumů existují v lese tak zvané mateřské stromy. Ty posílají kořenovým systémem informace a živiny jiným stromům, které potřebují pomoci. Není to totéž, v co věřili Keltové a Slované? Také prastará indická náboženství si vysoce cenila stromů. Podle Matsjapurány je zasazení stromu rovno založení tisíce studní, sta rybníků či zplození deseti synů. Tak jsou stromy důležité pro svět! Když se naopak kácí strom, je třeba provést určité obřady na usmíření ducha stromu a nabídnout mu nový stromek, kam by se mohl nastěhovat a v němž by mohl žít.

I bez božské přítomnosti má podle starých mytologií svou duši. Pro Kelty to byla dryáda, pro Slovany sjena, pro Indy jakša. Stromy a rostliny obecně jsou podle nich nadány duchovním životem, nějakým způsobem cítí a myslí. Myslí jinak než člověk a cítí toho mnohem víc. Podle této filozofie je nelze redukovat jen na vegetativní úroveň. Mohou dokonce prý plnit lidská přání.

V našem světě, který odsunul zázraky do pohádek, jsou občas také vídány zvláštní úkazy. Na místě automobilových nehod často staví rodina pomníčky a zasazuje stromky. Protože sem chodí o výročích a Vánocích dávat dárečky, květiny a rozsvěcovat svíce, stává se takové pietní místo vlastně místem rituálním. Duch stromu je osloven, jsou mu přinášeny dary, stejně jako to bývalo ve starých kulturách. Duch mrtvého je pak pozván duchem stromu, aby se na tomto místě zdržoval. Proto jsou popsány úkazy, kdy na těchto místech byla spatřena nezřetelná postava. Mrtvý čerpá energii stromu a ten je zase posilován modlitbami a obětinami. Proto je taková symbióza člověka a stromu možná.

Článek pro vás připravila kartářka Adéla.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Otázka priorit a magický tarot Otázka priorit a magický tarot

Znáte to, hlavu máte plnou nápadů, chce se vám dělat to i tohle, a nakonec neuděláte nic. Před sebou i...

Celý článek »