Reklama
 
Reklama
Reklama

Isis - Bohyně modrých punčoch

Jak víme z literatury, v moderní době se sufražetkám a zastánkyním emancipace říkalo „Modré punčochy“. Pokud je to tak, pak Egypt byl oázou Modrých punčoch! I zde platí „Za vším hledej ženu“ - ale jakou! V tomto případě bohyni.

Isis - Bohyně modrých punčoch (obrázek)

26. 11. 2018 –  Isis neboli Eset

V Evropě ji známe jako Isis, v Egyptě se jí říkalo Eset. Byla nejoblíbenější a nejuctívanější bohyní, hlavně ze strany žen. Počty jejích chrámů a kněžek převyšovaly „fankluby“ mužských bohů. Měla na starosti lásku, plodnost, manželství, děti, hojnost, dobré skutky a léčitelství. Prostě vše, co je na životě krásné. Její chrámy jsou dodnes zachovány i na území Itálie, Izraele, Řecka a části Evropy. Svou „božskou“ kariéru začala na dnešní poměry hodně nestandardně, ale nikdo se nad tím nepozastavoval. Vládla světu spolu se svým bratrem Osiridem, jehož byla milující a věrnou ženou. Za jejích božské dominance se prý lidem na Zemi vedlo nejlépe.

Rovnováha vesmíru

Na počátku je legenda o vzniku světa. Když vznikl vesmír, měli mezi sebou bohové i bohyně rovnocenný vztah. Pokud by tomu tak nebylo, byla by narušena samotná rovnováha vesmíru, podstata světa. Podle mystického pravidla „Jako nahoře, tak i dole“, se přenesla rovnoprávnost mužů a žen i mezi lidi na Zemi. Ženy mohly studovat, dělat kariéru, najít si muže podle svého vkusu. Mohly cestovat bez doprovodu muže, dokonce se mohly na veřejnosti i opít. Zastávaly dokonce vysoké funkce na státních úřadech a braly stejný plat jako muži. Pokud nebyly v manželství spokojené, mohly se rozvést a znovu vdát. Mohly mít majetek a odkázat ho libovolné osobě. Když přijel do Egypta řecký historik Hérodotos, nemohl věřit svým očím! V Řecku byla v té době žena jen méněcenná bytost určená k plození dětí a opečovávání muže. Ostatně tak to bylo v celé Evropě a nejen tehdy, ale i celý středověk a skoro celý novověk. V podstatě ani dnes nejsou ženská práva obnovena na tu úroveň, kterou tehdejší Egypt pokládal za samozřejmou.

Pobouřený Herodotos


Hérodotos si tehdy šokovaně zapsal: "Stejně jako je odlišné egyptské klima, tak i Egypťané vyznávají způsoby a zvyky, které jsou ve všem opačné od těch, které známe. Ženy chodí po trzích a starají se o obchod, zatímco muži doma tkají. Muži nosí svůj náklad na hlavách, ženy na ramenou. Synové nemusí podporovat své rodiče, pokud nechtějí, ale své ženy musí podporovat za všech okolností."

Posvátný akt lásky

Už tak dobře našlápnutá ženská práva v Egyptě stvrdila svou autoritou bohyně Isis. Poprvé jsou o ní zmínky v kronikách a na nástěnných reliéfech už dva a půl tisíce let před naším letopočtem. Zhruba v Kristově době už její kult ovládal skoro celý tehdy známý svět. Její velké chrámy byly centrem vzdělanosti a provoz každého obsluhovalo několik set zasvěcených kněžek. Isidiny kněžky byly ve společnosti velice ctěné. Radili se s nimi i faraonové a kněžky byly téměř součástí jejich rodin. Do Isidina chrámu se dokonce docházelo na obřad - v den slavností Isis bylo možné na posvátných oltářích počít dítě s požehnáním bohyně. Samozřejmě nikoliv s kněžkami, které pouze asistovaly a byly k ruce. Této služby mohli využít manželé, kteří si chtěli pojistit chytré a šikovné dítě.

Za vším hledej Isis

Podoba této egyptské, poté i antické bohyně podle historiků ovlivnila i podobu a chápání panny Marie jako matky Boží. Ostatně oběma se říkalo Magna Mater - Velká Matka. Obě byly zpodobňovány s dítětem na ruce a se sluncem a měsícem na hlavě či plášti. Oběma se také dostávalo přezdívky Královna vesmíru. Isis, nebo jak jí říkali v její domovině Eset, ovlivnila chápání světa v několikatisícileté etapě. Škoda, že její odkaz pro práva žen nezůstal tak živý, jak o něm píše Herodotos. Ale její kult pokračuje a dá se najít na mnoha místech planety i dnes. Nejpříhodnější dobou k jejímu vzývání je Luna v úplňku. Obětí, kterou miluje, jsou růže. A svým oddaným služebnicím prý vždy naslouchá.

Článek pro vás připravila kartářka Hanka.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Podzimní svádění podle znamení Podzimní svádění podle znamení

Čas letních lásek je dávno pryč, ale i podzim může být pěkně žhavý! Stačí vědět jak na to - využijte k...

Celý článek »