Reklama
 
Reklama
Reklama

Keltské čarodějky - druidky

Druidské kněžky měly velkou moc. K vědění druidů, které studovaly dvacet let, měly přidanou hodnotu - ženskou magii, která spočívala v poutu s trojjedinou bohyní, matkou Danu. Římané dobře věděli, co tyto ženy dokážou. Proto jsou jejich dobyvačné kroniky plné jmen keltských kněžek, které Řím vymazal z povrchu zemského.

Keltské čarodějky - druidky (obrázek)

7. 1. 2019 –  Velké matky

U nejranějších Keltů existoval matrilineární systém, v němž bylo rodinné jméno předáváno nikoli po otci, ale po matce. Byla to doba velkých kněžek, které dosahovaly na svou dobu nejvyššího poznání. Také nejvyšší božstva bývala tehdy ženská a zosobňovala ducha samotné matky Země, ať už se jednalo o matku Danu, Brigantii (pozdější svatou Brighid, kterou si adoptovalo křesťanství) nebo koňskou bohyni Eponu. Druidky byly nedílnou součástí keltské elity, studovaly spolu s muži a každá z nich mohla být zvolena hlavou klanu, stát se vojevůdkyní, velkou kněžkou, bardkou, jež šířila magii pomocí poezie a hudby, nebo soudkyní (ano, Keltové měli slavný Brehonský zákoník). Keltové měly pro své kněžky název bandruine nebo banfili (žena vědma a žena čarodějka). Samotné slovo druid vzniklo složením dvou slov dru-wid: moudrost a vědoucí.

Co dovedly bandruiny?


Ženy jsou oproti mužům velmi intuitivní a napojené na vyšší síly, proto byly druidky pro nepřátele mimořádně nebezpečné. Římské kroniky jsou plné chlubení o likvidaci keltských kněžek. Julius Caesar osobně upálil celou komunitu na jednom galském ostrově. Žily zde ženy v černém, které tvořily kruhy - konventy - po devíti. Kruh devíti panen byl totiž mimořádně magicky silný a zde se nacházelo těchto kruhů několik. Tyto ženy vyjížděly do bitev a pomáhaly svým bojovníkům vítězit nad Římany. Uměly bitvu zahájit i ukončit jedním slovem. Po jejich povelu se nazí Keltové vrhali do bezhlavého boje, v kterém jen svou zuřivostí kosili mnohem lépe vyzbrojené nepřítele. Jedním gestem dovedla bandruina své vojsko opět uklidnit, když už bojové zuřivosti nebylo třeba. Při zraněních kněžky běžně pracovaly s hypnózou, aby vojáci necítili bolest během ošetření. Touto sugescí dokázaly také zasít do srdcí Římanů hrůzu, a tím jejich vojsko zcela rozložit. Tacitus, který žil a psal své záznamy během 1. století n. l., zapsal, že „Ve velení vojsku Keltové nečiní rozdílu mezi pohlavími.“ A také příhodu, kdy dvě keltské kněžky „očarovaly stromy, vody i skály, aby Keltům v boji pomáhali proti Římanům“. Podle zděšených zápisů o tom, jak větve stromů a balvany likvidují okované římské válečníky, by se dal natočit slušný horor.

Skutečné čarodějky v historii

Jedné z bandruin se Římané tak báli, že ji raději přijali v římském senátu se všemi poctami, aby se jim nemstila. Byla to slavná Ganna, která vykonala návštěvu u císaře Domitiána. Při návštěvě nemusela odložit ani dýku a kouzelnou hůl.

Slavná irská královna Macha byla také čarodějkou. Vládla v Irsku od roku 377 př. n. l. Celým jménem se jmenovala Macha Mong Ruadh, což znamená Macha „červená hlava“. Rudé vlasy byly častým znakem čarodějek. Vybudovala obrovský hrad, který měl obrannou funkci, Emain Macha (dnešní Navan Fort) a nemocnici, která fungovala 400 let! Podle Brehonského zákoníku byla totiž péče o nemocné pro celý klan povinná a samozřejmá.

V Connachtu v Irsku na dvoře královny Medb (ano, to je ta legendární Mab) žila a pracovala slovutná Fedelma. V tu dobu si ke dvoru netroufl žádný nepřítel ani zrádce. Nejslavnější vědmou byla královna Boudicca, která vedla povstání proti Římanům. Vládla klanu Icenů a její matka byla slavná bandruina. Je jisté, že i dceru vyučila všemu svému umění. Poté, co Římané Boudiccu zradili, krutě jim to spočítala. Její muž, král Prasutag, totiž daroval Římanům polovinu majetku, aby jeho rodinu chránili. Když zahynul v bitvě, Římané zabavili rodině i druhou polovinu majetku a nejen ji, ale i její dvě dcery. Boudicca se na to vše musela dívat. Přísahala hroznou pomstu a povedlo se jí sjednotit všechny britské kmeny k povstání. Srovnala se zemí tři velká římská města: Londinium, Camulodunum a Verulamium. Takový výprask Římané dosud nedostali! Bohužel přivolali posily z Evropy a povstání bylo nakonec poraženo. Vypráví se, že proti římskému vojsku tehdy pochodovaly v jednom šiku i slavné Stonehenge a Římané na úprku řvali hrůzou a odhazovali své meče.

S příchodem katolické církve a svatého Patrika, jenž spálil svaté knihy i keltské svatyně, zdánlivě bandruinám odzvonilo, ale opak je pravdou. V Británii, Irsku, Bretani, ale i u nás existuje mnoho skupin, které si tradiční umění předává a dále rozvíjí. A není divu, vždyť právě na těchto územích existuje silně zastoupena genová mutace G551D. To, že jsme potomci Keltů, je tím prokázáno a krev není voda, vážení...

Článek pro vás připravila numeroložka Adriana.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Na co si dát pozor ve vztahu - podle znamení Na co si dát pozor ve vztahu - podle znamení

Každý z nás dělá občas v lásce chyby! Víte, na co si musí dávat pozor právě to vaše znamení? Poradíme...

Celý článek »