Reklama
 
Reklama
Reklama

Letnice

Aneb dozvuk Velikonoc. Jinak také svátek Seslání Ducha svatého nebo Boží hod svatodušní či svatodušní svátky.

Letnice (obrázek)

16. 5. 2018 –  Je to především křesťanský svátek, který se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. První zmínky o něm se objevují už ve 3. století. Ve 4. století se začala v předvečer slavit vigilie, což je zvyk připravovat se na významné svátky. Velikonoční vigilie je bohoslužba, která se koná v noci na neděli Zmrtvýchvstání. Po ní se slaví oktáv Seslání Ducha svatého. Oktáv je osmý den po slavnosti a zakončuje celou oslavu.

Liturgická barva Letnic byla červená, ta pochází ze slavnostního římského oděvu, který byl zbarven purpurem. A při křesťanských bohoslužbách vychází tato barva z barvy ohnivých jazyků při seslání Ducha svatého na apoštoly.
V českých zemích se tento svátek slaví od příchodu křesťanství.

Když budeme chtít vypočítat datum Letnic, musíme nejprve vypočítat datum Velikonoc, ten se ale liší v západní a východní církvi. Letos připadají Letnice na 20. května.

Velikonoce jsou nejen oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ke kterému mělo dojít třetí den po ukřižování, ale také oslavou příchodu jara a s tím máme spojeno mnoho tradic. Velikonoční doba trvá 50 dnů a vrcholí Letnicemi. To, že velikonoční doba trvá 50 dnů, mnoho lidí neví. Pro většinu z nás platí Velikonoční neděle a pondělí, poté uklízíme velikonoční výzdobu.

Dříve se svatodušní svátky slavily dva dny. V této době bylo možné žehnat křestní vodu, křtít a biřmovat. Křestní voda se používá při svátosti křtu. Jinak svěcená voda se nachází v kostelech v místech, kde se do něj vstupuje. Věřící v ní při příchodu i odchodu smočí prsty a poté se pokřižují. Tato voda byla posvěcena duchovním.
Křest je obřad čištění vodou od hříchů, který je užíván hlavně v křesťanství. Biřmování je svátost, která byla ustanovená Ježíšem Kristem a může se přijmout jen jednou za život.

Svatodušní pondělí je svátkem, který je zároveň volným dnem v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Řecku, Francii, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Rumunsku, Islandu, Argentině a Uruguayi.
Po neděli Svatodušní následuje nedělní Svátek Nejsvětější Trojice a poté svátek „Boží Tělo“, který je zpravidla slaven ve čtvrtek, kterým končí Letnice.

Se svátkem Letnic jsou spjaty různé zvyky. Za všechny můžeme připomenout Jízdu králů na Slovácku a Hané nebo Škracení vajec v přírodě, což je zase valašský zvyk.

V roce 2011 byla Jízda králů zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Nejznámější je tento zvyk ve Vlčnově. Jezdí se z horního konce vsi na dolní. Jízda legrútů, což jsou vyvolávači na koních v krojích, doprovází krále. Koně jsou zdobeni pentlemi a květinami. Králem je malý chlapec, který jede na koni a doprovází ho pešky jeho otec.

Článek pro vás připravila kartářka Eleanor.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Vyspěte se při úplňku Vyspěte se při úplňku

Úplněk nepůsobí jen na upíry a vlkodlaky. Při těchto energiích je citlivější kůra mozková rovněž u nás...

Celý článek »