Reklama
 
Reklama
Reklama

Magická síla čtyřlístku

Ranní louka tonula v mlze, když keltské dívky vyšly z lesa. Bílý jetel měl v tuto dobu největší sílu. Shýbaly se a z jeho květů vily silné věnce. Přitom prosily jetel o vytrvalost a prosperitu pro celé společenství. „Čtyřlístek!“ vykřikla jedna z nich. Ostatní se usmály. Má štěstí! Dívka ho opatrně uložila do bílého plátěného sáčku. Tenhle amulet bude mocný.

Magická síla čtyřlístku (obrázek)

26. 12. 2016 –  Keltský odkaz: Síla jetele

Irským národním symbolem je trojlístek. Traduje se legenda, jak na jetelovém lístku vysvětlil svatý Patrik Irům, tedy Keltům, princip svaté Trojice. Lístky jsou tři, a přece spojené v jeden, jsou jedním. Podařilo se mu přinést do Irska křesťanství právě proto, že jetel byl už dříve pro všechny Kelty symbolem božské síly a požehnání. Dával svým dětem požehnání vytrvalosti a síly a také dar bohatství a prosperity.

V Čechách, kde Keltové takových šest až osm století žili, zanechali svou nesmazatelnou stopu. Staří Slované při svém příchodu v 6. století Kelty nevyhnali ani nepobili. Prostě se tu začali usazovat a žili na stejném území. Proto mají někteří Češi zelené oči, proto máme dlouhé ruce ke krátkému tělu, proto spousta našich lidových písniček zní, jako by pocházely z Irska. Dokonce se traduje o rodu Přemyslovců, že byl původně rodem keltských panovníků, a existují pro to i dobré argumenty.

Stejně jako v Irsku, i u nás prosakovaly tradice starých národů do církevního rituálu. Jedním z nich je i zvyk, že o svátku Božího těla, který se koná jedenáct dní po Velikonocích, nosily dívky v košících květy bílého jetele, které házely při procesí pod nohy knězi, který nesl Boží Tělo. Snoubila se tu křesťanská láska Krista k lidem a dar vytrvalosti, který nám Bůh dá, pokud my budeme vytrvalí v lásce k němu. V okolním křesťanském světě se o tomto svátku házely jakékoliv bílé okvětní lístky.

Čtyřlístek a jeho dary

Je neuvěřitelné, že se čtyřlístek vůbec dá najít, protože se vyskytuje jeden čtyřlistý lístek jetele na deset tisíc trojlístků! Jak věřili již Keltové, talismanem se stává nikoli lísteček, který jdeme cíleně hledat, ale ten, který najdeme náhodou. Jetel nám ho musí sám od sebe dát.

Dnešní generace, které už nemají vazbu na moudrost minulosti, pokládají čtyřlístek za amulet štěstí. On byl ale mnohem víc! Zaháněl zlé duchy, čarodějnice a také nezvané návštěvy. Už jen pro tuhle vlastnost by ho chtěl mít v bílém pytlíčku jistě každý z nás. Keltové jej věšeli nad postel, aby zlé síly nepronikly k člověku skrze sny, také nad dveře a okna domu. Svému nálezci přináší také klidnou mysl a zmíněnou vytrvalost. S darem vytrvalosti se daří, na co člověk sáhne, jen považte: houslista musí cvičit, sportovec musí trénovat, podnikatel se nesmí dát odradit neúspěchem, spisovatel zahodí několik rukopisů, než mu někdo něco vydá. Bez vytrvalosti sebevětší talent není ničím.

Prosperita, kterou dává i obyčejný jetel, se ve čtyřlístku násobí. Pozor! Není jen magnetem na peníze, jak si lidé někdy jeho moc vykládají! Pokud ho poprosíme, rozvine v nás sílu a talent, aby se naše dílo dařilo. Pak vyděláme peníze. Ale není vyloučeno s pomocí čtyřlístku objevit i poklad, dokonce prý otevírá skály, kde jsou poklady skryté, a to na svátek svatého Jana. A co láska? Samozřejmě! I tu čtyřlístek dává. Dodnes existuje pořekadlo: „Čtyřlistej - hoch jistej! Pěti - děti! Šesti - štěstí!“ Když si dívka dá čtyřlístek pod polštář, uvidí prý ve snu tvář svého budoucího muže. A když si čtyřlístek dva lidé rozpůlí a každý ten svůj kousek sní, prý se budou milovat navždy.

Článek pro vás připravila astroložka Vanda.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Svatojánská noc Svatojánská noc

Svatojánská noc je svátek, který se slaví v předvečer 24. června, což je svátek proroka ctnosti a...

Celý článek »