Reklama
 
Reklama
Reklama

Satanské kulty

Chaos a zvraty, které charakterizovaly evropskou společnost ve středověku, byly živnou půdou pro mnoho prapodivných myšlenek a událostí. Jednou z nejzajímavějších je bezesporu exploze honů na čarodějnice a souvisejících činností. Tato "čarodějnico-fobie" se nakonec rozšířila po většině kontinentu a zanechávala za sebou stopu smrti a zkreslených myšlenek, které měly dopad na veřejné mínění ještě ve 20. století. Velmi častou součástí čarodějnictví bylo uctívaní ďábla, právě na tento fenomén se podíváme trochu blíže.

Satanské kulty (obrázek)

1. 7. 2019 –  Pohanství a sabat

Názorů na to, proč existuje tolik středověkých záznamů o uctívání ďábla, je mnoho a jsou rozmanité. Jedním z nejpopulárnějších je, že čarodějnictví a uctívání ďábla jsou pozůstatky starého předkřesťanského náboženství. Předpokládá se, že když se po úpadku pohanských kultů šířilo křesťanství, nebylo po několik století schopné zcela proniknout do odlehlejších oblastí. V mnoha případech fungovalo křesťanství současně se starými pohanskými praktikami. Takový mix náboženských praktik dostal ve středověku nálepku "uctívání ďábla", přestože o nic takového vlastně nešlo. Avšak z pohledu církve šlo o ohrožení stávajícího stavu, který chtěla kontrolovat, a tak docházelo k zatýkání, mučení a upalování.

Heretici

Byl tedy satanský kult pouze špatně pochopený pozůstatek pohanských rituálů? V mnoha případech ano, ale existují i záznamy o skutečném uctívání ďábla. Na jejím počátku stojí gnostické učení importované za starověké Indie. Toto učení považuje svět za peklo vytvořené jedním ze vzbouřených andělů. Protože je svět místem plným zla, nemohl být stvořen dobromyslnou bytostí. Starozákonní stvořitel světa je tak zlým bohem a jeho protikladem je dobrý Bůh - Ďábel. Ježíš Kristus pak přichází na svět, aby lidstvo osvobodil před zlým Bohem - stvořitelem. V tomto ohledu tedy uctívání ďábla dává smysl, stejně tak odvržení křesťanských praktik, které byly v těchto kruzích považovány za zvrácené. Naopak, uctívači ďábla, aby se svému dobrému Bohu zalíbili, provozovali aktivity, které nám mohou připadat zvláštní až perverzní.

Paulikiáni a Kataři

První církevní záznam o uctívání Satana z roku 719 patří Paulikiánům, arménské komunitě žijící v jihovýchodní Evropě. Tehdejší prameny tvrdí, že Paulikiáni se v noci scházeli, aby obcovali se svými matkami a s pěnou u úst se klaněli soše Satana. V roce 1022 se ve francouzském Orleans objevuje hnutí známé jako Kataři. Podobně jako gnostici věřili, že tento svět byl stvořen zlým Bohem a Ďábel, jako jeho protiklad, musí být tedy bytost dobrá. Akt stvoření byl mezi nimi považován za něco odporného a výše postavení Kataři se vyhýbali všem formám sexu, násilí, lhaní, vlastnictví majetku a potravinám živočišného původu. Ve své komunitě byli pokládáni za vtělení Krista. Byli pronásledováni křesťanskou církví a ani jim prý nevadilo, že končili na hořící hranici, protože věřili, že jsou chráněni duchem svatým a po smrti se probudí v ráji.

Nevkusní Luciferiáni

Ve 13. století přilákala pozornost papeže skupina lidí, kteří si říkali Luciferiáni. Žili na území Německa a věřili, že ďábel a jeho démoničtí kumpáni byli neprávem vykázáni z nebes. Jednoho dne se prý ďábel vrátí, svrhne křesťanského Boha a bude vládnout navěky. Prováděli vše, co křesťanského Boha uráželo, protože věřili, že si tím vyslouží věčný pobyt v ráji po boku Lucifera. Novicové v sektě byli zasvěceni tak, že políbili ropuchu, někdy také kachnu či husu, na obě dvě neslušná místa. Pak políbili také bledého muže, který prý byl studený jako led, a tímto aktem ztratili svou křesťanskou víru. Poté následovala hostina, u níž byla přítomna velká černá kočka a ti, kteří toho byli hodni, směli políbit její zadní část. Pak zhasly svíce a začaly divoké orgie, po nichž byli novicové konečně zasvěceni.

Dobrotivý ďábel?

Přestože byly praktiky středověkých uctívačů ďábla přinejmenším bizarní, zdá se, že neexistuje hodnověrný důkaz, že by bylo při takzvaných Černých mších někomu ubližováno nebo docházelo k rituálním vraždám. Spíše se zdá, že se lidé během temného středověku plného násilí utrpení k těmto sektám přikláněli, protože hledali odpověď na to, jak je možné, že Bůh stvořil tak hrozné místo.

Článek pro vás připravila kartářka Lea.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Psychospirituální krize – brána k zasvěcení Psychospirituální krize – brána k zasvěcení

Když se člověku náhle otevřou brány k vnímání neviditelných energii, není vždy snadné to zpracovat! Ale...

Celý článek »