Reklama
 
Reklama
Reklama

Tlumočník řeči vody: Masaru Emoto

Lidský plod je tvořen z 90 procent vodou. Než člověk dospěje, zbytní jeho tkáně a vody ubude, takže my dospělí jsme ze 70 procent voda a jen z 30 procent pevná tkáň. Jinými slovy, jsme vodou. Co to vlastně znamená?

Tlumočník řeči vody: Masaru Emoto (obrázek)

4. 3. 2019 –  Jsme vodou

Na význam této zdánlivě jednoduché informace přišel Japonec jménem Masaru Emoto. Jedná se o našeho současníka a jeho experimenty s focením krystalů vody jsou již populární po celém světě. Fenoménem vody se zabýval od mládí a neustále si kladl otázku, jaký význam má to, že vše živé na světě se převážně skládá z vody. Je jasné, že mechanické vlastnosti vody, prostě to, že „umí téct“, zprostředkovává v těle i v rostlinách přenos výživy. To však jistě nemůže být vše. Fyzické věci mívají i duchovní a energetický plán - a v případě vody je to zcela převratné.

Voda slyší

Masaru spolupracoval s mladými výzkumníky, s nimiž nejprve nechal na 50 sklíčkách krystalizovat kapky vody z Tokijských vodovodů. Při focení pod mikroskopem pak přišli na to, že chlorovaná voda prohnaná trubkami netvoří krystaly, pouze jakési beztvaré mikroskopické hroudy. Protože už znali účinky hudby na živé organismy, zkusili tuto vodu nechat krystalizovat za zvuků klasických skladeb. Zjistili, že působením Beethovenovy Pastorální symfonie, Mozartovy 40. symfonie a Chopenovy etudy v E-Dur dosáhnou pokaždé jiných, ale překrásných krystalů. Racionální povahy mohou soudit, že vibrace hudby, které jsou jistým způsobem uspořádané, mohou vodě při mrznutí pomoci dosáhnout tvarů vycizelovaných sněhových vloček. Každá z nich vypadá jako originální umělecké dílo.

Voda rozlišuje dobré a špatné obsahy

Jak si však vysvětlit, že voda v následujících pokusech reagovala i na napsaná slova v různých jazycích? Masaru Emoto s týmem otestovali nápisy v různých jazycích světa. Pod laboratorní sklíčka položili podobu krystalizace lístečky s pojmy LÁSKA, MATKA, BŮH, PŘÁTELSTVÍ, ale také VÁLKA, NENÁVIST či NEMOC. Voda pokaždé krystalizovala jinak. Např. na pojem láska reagovaly krystaly nádherným složitým tvarem připomínajícím šperk, pokaždé jiným, ale v uspořádání mřížky tu byla vždy patrná příbuznost, patřily jakoby do jedné série. Stejně tak se dělo při krystalizaci s pojmem matka a dalšími. Během stovek pokusů již umí masaru s kolegy „přečíst“ krystal, neboli pozná, s jakým slůvkem voda krystalizovala. Negativní pojmy, které v člověku budí destruktivní vibrace, budili takové i v krystalech - výsledný krystal je deformovaný, neúplný a ošklivý.

Motivace pro vše živé

Tým dokonce vyzkoušel i motivační slova typu POJĎME NA TO, nebo na druhé straně rozkazovačné UDĚLEJ TO! První z těchto slov pomohlo vodě vytvořit nádherný a jednoduchý krystal, zatímco s pomocí druhého vznikl pokroucený a deformovaný tvar. Pokud voda ví, co je dobré, jak odlišné je poprosit a motivovat, oslovovat se hezky, na rozdíl od nepřátelských rozkazů a negativních oslovení, jistě to ví i voda, která je obsažena v nás samých. Je jasné, že láskyplná slova šíří v živých bytostech dobré vibrace, které slouží životu a tvoří jej, zatímco nepřátelské a negativní pojmy destruují všechny buňky živých bytostí.

Tajemství jezera

Masaru Emoto opakoval své experimenty v mnoha zemích světa. Postupem času získal skupinu příznivců, která byla ochotna na této práci kdykoli spolupracovat. U Tokijského jezera, které je velmi znečištěné, zpíval se stovkami přátel staré duchovní budhistické písně. Během tří dnů se voda vyčistila, kaly se usadily na dně a její schopnost tvořit krystaly stoupla z nuly na sto procent. Stalo se však ještě něco, co nikdo nečekal. Voda vynesla k hladině tělo dívky, která byla v jezeru tajně pohřbena a celé roky její rodina ani policie nevěděli, co se jí přihodilo. Její tělo se stalo důkazem při pátrání a byl dopaden její vrah. Voda vyjevila pravdu.

Voda je krví světa

Je tedy zřejmé, že Masaru Emoto objevil určitý aspekt svatosti v materii, které říkáme voda. Překrásné krystaly vznikají na slova známých modliteb všech kultur, jakým je třeba i křesťanský Otčenáš. Voda slyší, voda ví, voda se nenechá zmýlit. Voda je v nás, ve zvířatech i rostlinách. Je naším společným jazykem, společnou krví všeho živého. Obetkává planetu jako žíly a tepny, které udržují její život. Pokud pochopíme, jak je voda důležitá, už není cesty zpět. Musíme dělat vše pro její ochranu, a tím pro záchranu života na Zemi.

Článek pro vás připravila astroložka Mona.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Psychospirituální krize – brána k zasvěcení Psychospirituální krize – brána k zasvěcení

Když se člověku náhle otevřou brány k vnímání neviditelných energii, není vždy snadné to zpracovat! Ale...

Celý článek »